Jump to content

Gaol

Sian Wikipedia
Hau ni gaol

Gaol i ma goar na somal dilehon tu suansuanan Terna bolon na balga situtu bulungna. Marpigapiga ragamna adong do na marparbue jala boi dipangan. Mararirang dohot marhoronghorong do parbue ni gaol. Somalna parbue ni gaol na matoras hunik do punsana, nang pe adong pigapiga na marrara, marrata, agia andos marbirong.