Jump to content

Harahata

Sian Wikipedia

Harahata (hata Latin: Cancer, gurampang) i ma sada pormesa na sampulu dua jala maringanan di bola langit utara.