Jump to content

Imbalo

Sian Wikipedia
Imbalo

Imbalo i ma bahan longkot na boi malongkothon 2 barang manang lobi. Imbalo boi ditompa sian suansuanan manang binatang, nang bahan kimia sian miak.

Imbalo na parjolo atik i ma sian gota ni hau na ditobang. dilaonlaon ni ari gabe diboto manisia manompa imbalo sian mambolgang pat, holi, nang holi ni binatang.