Jump to content

Leter Cina

Sian Wikipedia

Leter Cina (Bahasa Cina: 漢字/汉字) ima logogram na dipatupa laho manggurithon Bahasa Cina. Dung i di pangke ma muse manggurithon Bahasa Jepang na digoari Kanji(かんじ,漢字). Leter Cina di Korea dingkan Pastina, na digoari Hanja(한자, 漢字), godang dipangke di angka parsikkola di Korea, i ma na mangguruhon pustaha, turi-turian, bahasa dohot hatoranganna. Vietnam hea do mamangke Chu Han(Chữ Han, 𡨸漢) dohot patupahon Chu Nom(Chữ Nôm, 𡨸喃) na laho manggurithon bahasa Vietnam andorang so mamangke surat Romawi. Leter Cina ima pangguriton na tumua di pangke di saluhut portibi on. Mangihuthontu pamangkena naung sar tu Asia dingkan purba ro di dingkat anggoni, jala sarita pamangkena disaluhut Sinosfer. Leter Cina gabe sada sistim pangguriton na gumodang dijakhon di sandok portibi on mangihuthon tu godang ni pamangkena.

Leter Cina