Lupang Hinirang

Sian Wikipedia
Music sheet ni Lupang Hinirang
Lirik logu Lupang Hinirang na digurithon mamparhaseanghon Surat Baybayin
Instrumen ni Lupang Hinirang

Lupang Hinirang (Hata Batak Toba: Tano na Tarpillit; judul na parjolo i ma Marcha Nacional Filipina na marlapatan "Ende Nasional ni Pilipina") i ma logu habangsoan ni Pilipina. Musikna tinompaon Julián Felipe di taon 1898, anggo lirik logu ni on diangkat sian puisi ni José Palma ginurithon di hata Spanyol na marjudul FIlipinas di taon 1899. Tingki dimeamhon di panataon hamardekaan ni Pilipina ari 12 Juni 1898, so adong do lirik ni logu on. Di tingki Amerika Serikat manggomgom i Pilipina, logu habangsoan ni Pilipina dibahen di hata Inggeris na marjudul The Philippine Hymn (Ende ni Pilipina). Lirik ni logu habangsoan Pilipina na ginurithon di hata Spanyol, dilapatanon di hata Tagalog di parmulaan ni taon 1940-an, dohot versi hata Tagalog sian taon 1958 jala saotik padengganon di taon 1968. Di ari 12 Februari 1998, lirik ni logu habagsoan PIlipina di hata Tagalog saonnari tinotaphon gabe uhum salpu Akta Republik No. 8491.

Lirik[patota | patota mualna]


Logu habangsoan Pilipina di hata Spanyol, hata Inggeris dohot hata Pilipino hea do dilehonon gabe logu habangsoan na resmi di Pilipino. Versi hata Inggeris ni logu on (The Phillippine Hymn) dilapatonon Camilo Osias dohot A. L. Lane. Versi saonari ni logu habangsoan Pilipina pamarhaseanghon hata Pilipino, i do dilapatonon Felipe Padilla de Leon.

Marcha Nacional Filipina (1899) The Phillipines Hymn (1938) Lupang Hinirang (1958, rev. 1963) Lapatanon di hata Batak Toba

(sian lirik logu Lupang Hinirang)

Tierra adorada
Hija del sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.

Patria de amores!
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hallarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón, que en las lides
La victoria iluminó,
No verá nunca apagados
Sus estrellas y su sol.

Tierra de dichas, del sol y amores,
En tu regazo dulce es vivir.
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy
Cradle of noble heroes
Ne’er shall invaders
Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o’er thy hills and seas
Do we behold the radiance
feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all our hearts
Its sun and stars alight
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might!

Beautiful land of love, o land of light
In thine embrace ’tis rapture to lie
But it is glory ever, when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.

Bayang magiliw,
Perlas ng silanganan,
Alab ng puso
Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma’y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi,
Ang mamatay nang dahil sa ‘yo.

Tano haholongan
Mutiha ni habinsaran
Girgir na gogo di roha
Margorgor di andora

Tano na tarpillit
Tubu sian habaranion
Ndang pala lopas
Tu si panjaja i

Di laut dohot dolok
Dohot di langit na balau
Di si do haulion torsa
Dohot logu paruaron na uli

Binsar ni manderami
Marsinondang hamonangan
Rondang ni bintang dohot mata ni ari
Ndang pala mago do ibana

Tano ni mata ni ari, hamonangan dohot pinarsinta
Mangolu di surgo di abingan-Mi
I do hasonangannami, molo ro do si pangaronron i
Mate do hami ala ni Ho

Pustaha[patota | patota mualna]