Jump to content

Parmeaman video

Sian Wikipedia
Tiruan parmeaman video.

Parmeaman video manang video game i ma parmeaman na mamangke interaksi dohot antarmuka ni jolma na marmeam bolus gombar na diabakhon ala piranti video.