Jump to content

Surat Hungaria na Robi

Sian Wikipedia
Sada kapak na didomuhon di jonok ni Campagna.
Guritan surat Hungaria na robi
Dijaha Székely-magyar rovás
Nomor di bagasan Surat Hungaria na Robi

Surat Hungaria na Robi manang Runik Hungaria (Hata Hungaria : Székely-magyar rovás manang rovásírás) i ma sada sistem pangguriton na dipangke manggurithon Hata Hungaria. Saonari, Alpabet Hungaria dipangke manggurithon hata Hungaria na marbingkas sian Surat Latin.
Goar ni surat Hungaria na robi di Hata Inggeris di bagasan ISO 15924 i ma Old Hungarian (Hungarian Runic).[1]
Surat Hungaria na robi digurithon sian siamun tu hambirang.

Di hata Hungaria na modern, surat nian resmina dijou Székely rovásírás ('Surat Szekler'). Somalna sistem panggurithon nian dijou rovásírás, székely rovásírás dohot székely-magyar írás.

Karakter Hurup

[patota | patota mualna]

Adong opat pulu dua alpabet di surat Hungaria na Robi. Songon di Surat Turkik na Robi, adong do dua rupa di pigapiga konsonan, sada dipangke di pudi ni soara (a, á, o, ó, u, ú) dohot na asing di jolo ni soara (e, é, i, í, ö, ő, ü, ű).

Hurup Goar Surat Hungaria na robi
(gombar)
A a
Á á
B eb
C ec
Cs ecs
D ed
(Dz) dzé
(Dzs) dzsé
E e
É é
F ef
G eg
Gy egy
H eh
I i
Í í
J ej
K ek
K ak
L el
Ly elly, el-ipszilon
M em
N en
Ny eny
O o
Ó ó
Ö ö
Ő ő
P ep
(Q) eq
R er
S es
Sz esz
T et
Ty ety
U u
Ú ú
Ü ü
Ű ű
V ev
(W) dulpa vé
(X) iksz
(Y) ipszilon
Z ez
Zs ezs

Adong do pe pigapiga non-alphabetical runes di runik Hungaria na gabe tanda parsiranghon. Umpamana i ma:

  • TPRUS:
  • ENT:
  • TPRU:
  • NAP:
  • EMP:
  • UNK:
  • US:
  • AMB:

Tudosan ni guritan

[patota | patota mualna]
Guritan sian Csíkszentmárton, taon 1501
Guritan sian Csíkszentmárton, taon 1501


Guritan sian Csíkszentmárton, 1501

Pangalapation di hata Hungaria na robi i ma "ÚRNaK SZÜLeTéSéTÜL FOGVÁN ÍRNaK eZeRÖTSZÁZeGY eSZTeNDŐBE MÁTYáS JÁNOS eSTYTáN KOVÁCS CSINÁLTáK MÁTYáSMeSTeR GeRGeLYMeSTeRCSINÁLTÁK G IJ A aS I LY LY LT A"

Pangalapation di hata Hungaria na modern i ma "(Ezt) az Úr születése utáni 1501. évben írták. Mátyás, János, István kovácsok csinálták. Mátyás mester (és) Gergely mester csinálták gijas ily ly lta"

Lapatan di hata Batak Toba i ma "(On ma) guritan na ginurithon di 150 taon ni Amanami. Manggurit do si pande bosi Matias, Johannes (dohot) Stepanus (guritan on). [So boi dilapati] do Tuan Matias (dohot) Tuan Gregori."

  1. ISO 15924/RA Notice of Changes. ISO 15924. 18 Juli 2010. Dibungka di ari 16 Oktober 2021.