Jump to content

Surat Ogham

Sian Wikipedia
Tugu Ballaqueeney na adong di Pulo Man. Siguriton na adong di batu ni an dijaha "BIVAIDONAS MAQI MUCOI CUNAVA[LI]" na marlapatan "Bivaidonas, anak ni parcunava[li]"
Alaman na-170 ni Pustaha Ballymote di taon 1390, Surat Ogham dijolashon di bindu Auraicept na n-Éces.

Surat Ogham (hata Irlandia: Ogam, pandokhonan: [ˈoːm] manang [ˈoːəm]) i ma hurup na tumua ni halak Irlandia jala tinompaon sian punguan ni garis jempek na marragam do ampena, ganjangna dohot bilanganna.[1] Surat Ogham digurithon di tugu sian abad na paopaton tu na paonomon Masehi dohot pustaha sian abad na paonomon tu na pasiahon Masehi. Hata Irlandia na Robi dohot Irlandia na Robi i ma hata na diparhaseanghon di surat Ogham, jala do pe diparhaseanghon di hata Wales na Robi, Pictish dohot Latin.[2] Tugu ni sigurithon surat Ogham dipadomuhon di Irlandia (Kerry, Cork dohot Waterford), Inggeris, Skotlandia, Pulo Man dohot Wales (Pembrokeshire di bagian dangsina ni Wales). Songonna horizontal dohot vertikal do Surat Ogham digurit.

Hurup ni Surat Ogham[patota | patota mualna]

Goar asing ni Surat Ogham i ma huruf Beith-Luis Nin (hata Irlandia modern : Beith-Luis-Nion) na ro sian jojoran ni Surat Ogham. I ma songon "Alfabet" na ro sian jojoran ni Surat Junani (Α/Alpha-Β/Beta) manang "Kaganga" na gabe jojoran ni Surat Ulu.

Surat Ogham ni on ditompahon sian sada manang lobi garis na gelleng gabe alfabet.

Hurup-hurup ni Surat Ogham i ma;

Aicme Beithe
A b Beith (Beithe)
A l Luis (Luis)
A f Fearn (Fern)
A s Sail (Sail)
A n Nion (Nin)
Aicme hÚatha
A j Uath (Úath)
A d Dair (Dair)
A t Tinne (Tinne)
A k Coll (Coll)
A q Ceirt (Cert)
Aicme Muine
A m Muin (Muin)
A g Gort (Gort)
A ng nGéadal (Gétal)
A z Straif (Straiph)
A r Ruis (Ruis)
Aicme Ailme
A a Ailm (Ailm)
A o Onn (Onn)
A u Úr (Úr)

A

e Eadhadh (Edad)
A i Iodhadh (Idad)
Forfeda
A ea Éabhadh (Ebhadh)
A oi Ór
A ui Uilleann (Uilleand)
A io Ifin (Iphin)
A ae Eamhancholl (Emancholl)
A p Peith

Unicode[patota | patota mualna]

Naung ditambahon do Surat Ogham i tu Unicode Standard dohot versi 3.0 di bulan September taon 1999.

Blok Unicode na dipangkeon tu Surat Ogham i ma U+1680–U+169F.

Ogham
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+168x
U+169x

Pustaha[patota | patota mualna]

  1. Dawe, Gerald dohot Michael Mulreany.2001.The Ogham Stone : An Anthology of Contemporary Ireland.Dublin : Institute of Pubic Administration, alaman 3-4
  2. "Omniglot",Ogham (᚛ᚑᚌᚐᚋ᚜)