Tano

Sian Wikipedia

Tano i ma harimpang ni banua tonga na tarsusun sian mineral dohot organik. Godang do lapatan ni tano di portibi on alani tano manolopi parngoluan ni suansuanan, patupahon hara dohot aek jala huhut ansiat panungkol ni urat. Tano na marruang tong do gabe inganan na denggan tu urat laho marhosa jala tubu dohot denggan.