Jump to content

Tarutung

Sian Wikipedia
Hau ni tarutung na marparbue

Tarutung i ma sada goar ni suansuanan na marparbue. Marsuga do sisik ni parbue ni tarutung jala marhoronghorong dibagasan. Pandohan na bongal taringot tu parbue ni tarutung i ma "raja ni angka parbue". Maralo situtu do parbue ni tarutung on, nang pe torop halak na lomo mangallang, alai adong do pigapiga na giak jala magigi tu uap ni tarutung.